Предвремени акција, ограничување прекинувачи

Слика Број на дел од производителот Производител Опис Квантитет Единечната цена Со цел
14412GX 14412GX SWITCHCRAFT® CRADLE SWITCH-BLACK 39 46.12533/ парчиња
PS21L-NS11RH-T00 PS21L-NS11RH-T00 Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 13 24.00000/ парчиња
PS31M-US11R1-M00 PS31M-US11R1-M00 Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACTION DPST 3A 120V 10 90.20000/ парчиња
PS31M-US11P0-M00 PS31M-US11P0-M00 Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACTION DPST 3A 120V 10 90.20000/ парчиња
PS31M-US11RT-M00 PS31M-US11RT-M00 Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACTION DPST 3A 120V 20 90.20000/ парчиња
PS31L-NS11LS-M00 PS31L-NS11LS-M00 Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 8 64.90000/ парчиња
PS31L-NS11LG-M00 PS31L-NS11LG-M00 Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 8 64.90000/ парчиња
PS21M-US11P0-M00 PS21M-US11P0-M00 Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACTION DPST 3A 120V 10 82.50000/ парчиња
PS21M-US11P9-M00 PS21M-US11P9-M00 Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACTION DPST 3A 120V 10 82.50000/ парчиња
PS43L-NS11P0-M00 PS43L-NS11P0-M00 Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 10 64.90000/ парчиња
PS21L-NS11R1-M00 PS21L-NS11R1-M00 Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 8 47.52000/ парчиња
PS31L-NS11RT-M00 PS31L-NS11RT-M00 Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 7 64.90000/ парчиња
PS21M-US11PR-M0L PS21M-US11PR-M0L Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACTION DPST 3A 120V 10 82.50000/ парчиња
PS21S-NT1109-T00 PS21S-NT1109-T00 Carlo Gavazzi SWITCH SAFETY DPST 5.5A 130V 8 79.20000/ парчиња
PS21L-NS11RT-M00 PS21L-NS11RT-M00 Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 8 47.52000/ парчиња
PS21L-NS11LG-T00 PS21L-NS11LG-T00 Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 10 38.28000/ парчиња
PS31L-NS11PR-M00 PS31L-NS11PR-M00 Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 10 64.90000/ парчиња
PS21L-NS11PR-T00 PS21L-NS11PR-T00 Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 9 38.28000/ парчиња
PS21L-NS11LS-T00 PS21L-NS11LS-T00 Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 10 38.28000/ парчиња
PS21L-NS11R1-T00 PS21L-NS11R1-T00 Carlo Gavazzi SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 20 24.00000/ парчиња